HANDLEIDING ALTEC FIETSEN
Handleiding Altec
Versie 1.1 TJ Fietsen
1-3-2016
Doos inhoud:
Zadel
Zadelpen
Voorwiel
Pedalen
Voorlamp
Bel
Optioneel:
Voordrager
Slot
Benodigdheden gereedschappen
Steeksleutel 15 voor montage pedalen
Ringsleutel 14/15 voor montage as-moeren
Ring sleutel 12/13 voor montage zadel
Ringsleutel 10/11 voor montage voorspatbord en voorlicht
Ringsleutel 8/9 voor controle bevestiging achterbagagedrager
Inbussleutel 6 voor het vastzetten van stuur en afstellen van hoek stuurhendel
Inbussleutel 2, 4 en 5 afstelling en controle diversen Fietspomp
Gefeliciteerd met uw nieuwe aanschaf!
Deze handleiding zal een toegevoegde waarde zijn om uw fiets rijklaar te maken. Om veilig en duurzaam gebruik te maken raden wij u aan om alle stappen door te nemen.
Noot:
Voor optimale levensduur van de fiets raden wij u aan de fiets door een fietsspecialist rijklaar
te maken. Het niet correct rijklaar maken van de fiets verminderd de prestaties en kan leiden
tot gevaarlijke situaties.

HANDLEIDING ALTEC FIETSEN
Stap voor stap
1.
Uitpakken
2. Montage stuur
3. Montage zadel en zadelpen
4. Montage voorspatbord en voorlamp
5. Montage pedalen
6. Afstellen remmen
7. Fijn stelling remmen
8. Achterlicht monteren
9. Eindcontrole
10.Garantievoorwaarden
1. Uitpakken
-Leg een kleed op de grond waar u de fiets wilt monteren
-Haal voorzichtig de fiets uit de doos, zorg ervoor dat de fiets stabiel genoeg staat om aan de slag te gaan
-Indien er een klapstandaard of een dubbele standaard op de fiets zit klap deze uit voor
de stabiliteit
– Indien voorwiel aan de zijkant van het frame vastzit met Tie-rips verwijder het voorwiel (voorzichtig met het voorspatbord)

HANDLEIDING ALTEC FIETSEN
2. Montage stuur
De fiets is
afgeleverd met het stuur in dwarsrichting of naast
het
frame en dient in de juiste
positie gezet te worden.
Spuit wat olie bij punt 5, 6 en 7 (
Multi
spray
WD 40
)
Plaats het stuur
op de juiste hoogte
met de remmen in de rijrichting in het
voorvorkframe (
4,
8)
D
raai de expandeerbout (2) vast met ring
steeksleutel 13 o
f
met een i
nbussleutel 6mm
Draai de expandeerbout (3) los
en verdraai het stuur dusdanig dat de handvaten naar
achteren wijzen (LET OP
,
de kabels van de versnelling en
remmen
moeten
voor het
frame en
stuur
zitten
)
Draai de expandeerbout (3) vast
Z
et
de rem
hendels op het stuur vast met e
en inbussleutel

HANDLEIDING ALTEC FIETSEN
3
.
Montage zadel
en zadelpen
Steek de zadelpen in de zitbuis (mini
maal 7 cm)
Zet de zadelpenbout (A) goed vast met een 14 mm sleutel.
Indien uw fiets is uitgerust met een snelspanbout dient u deze stevig aan te drukken in
de richting van het frame. Bij zadels met een snelspanner wordt het zadel in hoogte
versteld door h
et los
en vastdraaien van deze snelspannerhendel.
Hellingshoek
zadel
P
laats
het zadel op de zadelpen
Met
schroef B wordt de helli
ngshoek
van het zadel versteld
Het zadel dient horizontaal o
f eventueel heel iets achterover te zijn
afgesteld.
De hellingshoek van het zadel is een persoonlijke aangelegeheid. Pas na een lange
fietstocht zult u merken wat voor u de prettigste stand is
Z
adel
hoogte instellen
Over het alge
meen is de stand van het zadel goed als u met het been gestrekt met uw
m
oet het pedaal in de laagste stand raakt. Als u in deze stand op het zadel zit, moet u met
uw tenen de grond nog kunnen raken.
Draai de zadel
penbout A los
P
laats
het zadel op de juiste hoogte
(LET OP de versmalling van de zadelpen mag niet
in het frame komen anders beschadigd u
het frame bij het vastdraaien v
an de
zadelpen
bout)
Draai de zadelpenbout vast
Noot:
Laat uw zadel eerst nog in de hoogste stand staan, dit voorkomt beschadigingen bij
het verder monteren van de fiets

HANDLEIDING ALTEC FIETSEN
Zet uw fiets eerst op
zijn
kop
op het kleed v
oordat u verder gaat met monteren
van
d
e
f
iets
Z
org
er voor dat uw achterbagagedrager niet op de grond komt
.
D
it
kunt u doen door
het zadel te
verstellen in hoogte
(
Zie
punt 3 zadelhoogte instellen
)
4
.
Montage
voorspatbord en voorlamp
Plaats het spatbord (A) met het bevestigin
gsplaatje (B) wat aan het spatbord vastzit
achter de voorvork (C).
Plaats
een ring (D) om de bout (E)
Plaats bout
(E)
door het gat in d
e koplampbevestigingshouder (F),
daarna
door het gat
in de voorvork
en
vervolge
ns
door het bevestigingsplaat
je
(B)
Plaats
een veerring (G) en
monteer
de borgbout (H).
Bevestig nu de spatbord afstandhouder (I) aan de voorvork met behulp van een boutje
(J) met een veerring (K), doe dit aan beide zijden van de fiets.

HANDLEIDING ALTEC FIETSEN
4
.
Montage
voorwiel
Plaats het voorwiel in de voorvork.
Plaats het voorwiel zo in de vorkschede dat de voorwielhouders de uitstekende delen
van de as goed omslu
iten.
Bevestig de borgschijfjes en de as
moeren op de as.
Haal de beide as
moeren om beurten in meerdere stappen aan, zodat het wiel in het
midden blijft.

HANDLEIDING ALTEC FIETSEN
Zet uw fiets
weer rechtovereind op de st
andaard
5
.
Montage
van de pedalen
Het pedaal met de letter “L” hoort bij de linker crank, het pedaal met de letter “R” hoort bij de
rechter crank. Rechts is de zijde waar ook het tandwiel zit. (zie afbeelding)
Schroef met de hand het
linker pedaal een paar slagen vast, zie afbeelding. De
draairichting is linksom, tegen de wijzers van de klok in.
Draai vervolgens het pedaal vast
(
let op:
het linker ped
aal heeft linkse schroefdraad!)
Herhaal dit voor het rechter
pedaal, voor dit pedaal is de draairichting rechtsom, met de
wijzers van de klok mee.
Let op:
– Bij het vastdraaien van de pedalen altijd vastzetten in de rijwielrichting.
Bij het losdraaien tegen de rijwielrichting in.
Controleer of de pedalen stevig vastz
itten.

HANDLEIDING ALTEC FIETSEN
6
.
Afstellen remmen
Draai inbusbout
(A) los
D raai
het
remblo
k
je
in de juiste stand
D
ruk
met de remhoef het remblokje tegen de velg
C
ontroleer
of het remblokje
op
de
juiste
plaats van de
velg zit en draai de inbusbout
(A) vast
. Herhaal dit ook voor de andere zijde
P
laats
de geleiderbuis in de houder
C
ontroleer
de lengte van de remkabel en stel deze eventueel op de juiste lengte
Indien
een remhoef aanloopt tegen de velg terwijl bij de andere remhoef genoeg ruimte
i
s kunt u dit afstellen met inbus
boutje
(B)
LET OP
plaats d
e juiste inbus
sleutel
om
doordraaien
te voorkomen
het inbus
boutje
is
van zacht materiaal
Wanneer het remblokje tegen de velg loopt kunt u het inbusb
outje van de
betreffende
remhoef iets in de remhoef draaien. Hierdoor wordt de veer in de remhoef
aangespannen en zal de remhoef naar buiten gaan
C
ontroleer
dit een aantal keer door de voorrem in te drukken bij het stuur

HANDLEIDING ALTEC FIETSEN
7. F
ijn
stelling remmen
:
Als de weerstand van de remhendel onvoldoende is, moet de
kabel strakker worden
a
fgesteld.
Houd de kartelschroef vast terwijl u de fijnstelschroef losdraait.
Controleer de weerstand door de remhendel in te k
nijpen.
Als de gewenste spanning is bereikt, draait u de kartelschroef
weer aan.
Als er te veel weerstand is, doet u het tegenovergestelde.
Houd eerst de fijnstelschroef vast terwijl u de kartelschroef
losdraait.
Als de gewenste spanning is ber
eikt, draait u de fijnstelschroef
weer aan.
8
.
Achterlicht
monteren
Monteer het achterlicht op de beugel van de bagagedrager met de 2 moertjes

HANDLEIDING ALTEC FIETSEN
9
.
Eindcontrole fiets
Plaats
het zadel op de juiste hoogte (
zie punt 3 zadel hoogte ins
tellen)
Monteer de fietsbel
C
ontroleer
alle boutjes en moertjes
van de fiets
of deze goed vast zitten (ook van de
achterbagagedrager)
C
ontroleer
de werking van de remmen
C
ontroleer
de werking van de versnellingen
Om veilig en duurzaam gebruik te maken
van uw fiets
raden wij u
aan
om na he
t in gebruik
nemen
tussen de 3 en 6 maand uw fiets een
service
beurt
te geven
10
.
Garantievoorwaarde:
Garantietermijn:
Op Altec fietsen zit één jaar fabrieksgarantie. De volgende zaken vallen niet onder de
garantie:
Probleme
n aan draaiende/slijtende delen
Oxidatie
vorming
Lekke banden
Schades ontstaan door gebruik
Het niet tijdig geven van een service
beurt, maximaal 3 tot 6 maanden na het in
gebruik nemen van de fiets
Garantie is niet van toepassing
indien de fiets niet juist
rijklaar gemaakt
is
.
Garantieafhandeling:
Al uw garantie verzoeken kunt u doorsturen n
aar ons email adres
info@tjfietsen.nl
We streven ernaar om de garantieafhandelingen binnen 24 uur te behandelen en een
passende oplossing te bieden.
Bij garantieaanvragen richting ons wilt u zo volledig mogelijk zijn, de mail aanvullen met
begeleidende
tekst en foto’s van de desbetreffende schades.
Nog belangrijk:
De klant moet de originele verpakking bewaring tot hij 100% zeker weet dat
de fiets naar wens is.
Onderhoud van de fiets:
De meeste problemen die bij een fiets kunnen optreden zijn na de eerste 1000 gereden
kilometers of het ee
rste halve jaar nadat een fiets in gebruik is genomen. Het is daarom
belangrijk dat de consument binnen dit termijn een service beurt, door een professionele
fietsenmaker, aan de fiets laat geven. Mocht de klant dit nalaten vervalt de garantie, mocht
de kl
ant dit kunnen overleggen aan de hand van een factuur van de fietsenmaker kan het
binnen het eerste jaar nog gebruik maken van de fabrieksgarantie.

Print Friendly, PDF & Email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *