H&H Dutch Bikes logo-popal

 

Garantievoorwaarden Popal Transportfietsen

 

1. Wat is de Popal Garantie?

1.1 Popal Fietsen Nederland B.V. garandeert dat je Popal fiets geen constructie en/of materiaalfouten heeft, zoals beschreven in dit document.

1.2 Alleen de eerste eigenaar van de fiets kan zich beroepen op de garantie.

1.3 De garantie is niet geldig in de gevallen zoals vermeld in artikel 3.1 en 5.3.

1.4 De garantie is niet overdraagbaar en geldt alleen voor jou en je Popal fiets

1.5 De Popal Garantie sluit uiteraard het Burgerlijk Wetboek niet uit: je kunt je hier altijd op beroepen

 

2. Hoe lang is de garantie geldig?

2.1 De garantie voor Popal frames en ongeveerde voorvorken op constructie- en/of materiaalfouten is
geldig gedurende 1 jaar.

2.2 Ook voor verende voorvorken, dempers en alle overige onderdelen geldt een garantie voor een periode van 1 jaar. Uitzonderingen hierop staan genoemd in paragraaf 2.4.

2.3 Voor de voor- en achterdrager geldt een garantie van 1 jaar, mist deze niet te veel is belast. De maximale toegestane belasting voordrager is 10kg en voor de achterdrager 25kg.

2.4 Er wordt geen garantie gegeven op onderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn zoals banden, ketting, kettingbladen, freewheel, achtertandwielen, kabels, remblokken, pedalen, snelbinders, dempers en eventueel verlichting.

 

3. Wat valt niet onder mijn garantie?

3.1 In de volgende gevallen vervalt de garantie:

 • Onjuist of onzorgvuldig gebruik van de fiets en gebruik dat normaal gesproken niet bij een fiets hoort.
 • Technische reparaties die niet op vakkundige wijze zijn verricht.
 • De fiets is beschadigd vanwege deelname aan wedstrijden, jumping, downhillracing, trialrijden of blootstelling aan of door het gebruik van de fiets in extreme weersomstandigheden.
 • De fiets was betrokken bij een ongeval.
 • De fiets is onvoldoende onderhouden en/of schoongemaakt volgens de gebruiks- en servicevoorschriften van Popal Fietsen Nederland B.V. (te downloaden op www.popal.nl/service)

3.2 Popal Fietsen is nooit aansprakelijk voor schade aan de fiets die komt door:

 • Foutieve afstelling/spanning van stuur, stuurpen, zadels, zadelpen, derailleurset, remmen en wielen.
 • Het niet tijdig vervangen van onderdelen zoals rem- en derailleurkabels, remblokken, banden, ketting en tandwielen.
 • Het onjuist afstellen of onjuiste spanning van de bewegende delen van de fiets en/of het onjuist
  gebruiken of onderhouden van de fiets (waaronder het niet tijdig vervangen van onderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn).
 • Klimatologische invloeden zoals normale verwering van
  lak, corrosie of chroomroest.

4. Hoe werkt de garantie precies?

4.1 Als er met je Popal fiets iets mis is, moet jouw dealer eerst vaststellen dat er een materiaal- en/of constructiefout is. Die onderdelen zullen dan in een garantieclaim bij Popal Fietsen Nederland B.V. worden onderzocht. Het arbeidsloon voor demontage en montage van de Popal fiets valt niet onder de garantie en is voor rekening van de eigenaar.
4.2 Kosten van het transport van (onderdelen van) de fiets van en naar de dealer zijn voor je eigen rekening, tenzij het betreffende onderdeel voor garantie in aanmerking komt.
4.3 Als een bepaald onderdeel voor de garantie in aanmerking komt maar het origineel is niet meer leverbaar dan zorgt de dealer voor een gelijkwaardig alternatief.
4.4 Popal is nooit aansprakelijk voor verlies, diefstal, schade of onkosten gerelateerd aan nieuw aangekochte fietsen, frames of onderdelen. De aansprakelijkheid van Popal Fietsen Nederland B.V. is dus alleen geldig op de fiets die je in eerste instantie hebt aangeschaft bij Popal.

 

5. Hoe dien ik een claim in?

5.1 Claims kunnen ingediend worden bij de Popal-dealer waar je de fiets hebt gekocht. Neem de fiets of het betreffende onderdeel mee naar de dealer, evenals het bewijs van aankoop.
5.2 Als je bent verhuist of je dealer is niet meer beschikbaar dan kan hij een nieuwe dealer bij jou in de buurt aandragen als je dat wilt.
5.3 Als eigenaar wordt van je verwacht dat je er alles aan zal doen om de eventuele schade niet te (laten)verergeren, de gebrekkige fiets niet te gebruiken en het gebrek na de ontdekking zo snel mogelijk bij de Popal-dealer te melden: uiterlijk 7 dagen na het vaststellen van het gebrek. Doe je dat niet of te laat dan houdt Popal met deze verergering rekening en kan de garantie geheel of gedeeltelijk komen te vervallen.
5.4 Klachten en garantieaanvragen worden behandeld door je Popal dealer. Bij klachten of vragen over de garantie is je Popal dealer altijd het eerste aanspreekpunt, omdat daar de koopovereenkomst is afgesloten.

6. Hoe zit het met aansprakelijkheid?

6.1 Als de dealer je garantieclaim goedkeurt, betekent dat niet automatisch dat de dealer ook aansprakelijk is voor eventuele schade. De dealer kan alleen aansprakelijk zijn op basis van deze voorwaarden. De dealer is nooit aansprakelijk voor vervolgschade.